PROGRAM 2021


11 juli - Stensöta

Galleri Söreskog i Berg. Kl. 15 - 18


31 juli - 1 augusti - Utgrävningar (Annie Johansson och Andreas Engman)

Utställning med projeketet Utgrävningar vid caféet vid Ljuders hembygdsmuseum kl. 12 - 17 båda dagar

5 augusti + 8 augusti - Utgrävningar (Annie Johansson och Andreas Engman)

Utställning med projeketet Utgrävningar vid caféet vid Rävemåla hembygdsmuseum kl. 12 - 17 båda dagar


19 - 20 augusti - Jenny Johansson - SYNS INTE FINNS INTE

Galleri Söreskog i Berg (Nytt-festival)  torsdag kl. 18:30, fredag kl. 14:30


21 augusti - Karin Wiberg

Bergdala Konstgalleri  kl. 13-15

Transjö Folkets hus  (Nytt-festival)  kl. 17:30


4-5 september - Maya Lundin

Södra Sandjö bygdegård, 10:00 - 17:00


11 september - Jan Carleklev, Bruno Andersen

Väderlanda gamla skola, kl. 16:00 - 21:00


HITTA:


Väg 25

Väg 27

https://www.hitta.se/kartan!~56.70239,15.10211,10.508752202956492z/tr!i=ysYsZ3sY/search!q=v%C3%A4derlanda%20gamla%20skola!b=56.62561:14.73148,56.77901:15.47275!sg=true!t=combined/geocode!l=56.69602:14.96961?usergeo=1

Länkar:

http://karinwiberg.info/projekt/stensota/

http://bergsocken.se/bergveckan.php

https://konstikronoberg.se/residens-i-kulturvagnen/

https://anniejohansson.com/

https://andreasengman.se/

https://www.hembygd.se/ljuder

https://nyttfestival.se/

https://www.jennyjohansson.com/

http://karinwiberg.info/om-karin/

https://www.bergdalakonstgalleri.se/hem.html

https://carleklev.se/

https://brunoandersen.se/