PROGRAM 2021


11 juli - Stensöta

Galleri Söreskog i Berg. Kl. 15 - 18


31 juli - 1 augusti - Utgrävningar (Annie Johansson och Andreas Engman)

Utställning med projeketet Utgrävningar vid caféet vid Ljuders hembygdsmuseum kl. 12 - 17 båda dagar

5 augusti + 8 augusti - Utgrävningar (Annie Johansson och Andreas Engman)

Utställning med projeketet Utgrävningar vid caféet vid Rävemåla hembygdsmuseum kl. 12 - 17 båda dagar


19 - 20 augusti - Jenny Johansson

Galleri Söreskog i Berg (Nytt-festival)  torsdag kl. 18:30, fredag kl. 14:30


21 augusti - Karin Wiberg

Bergdala Konstgalleri  kl. 13-15

Transjö Folkets hus  (Nytt-festival)  kl. 17:30


3-5 september - Maya Lundin

Södra Sandjö hembygdsförening, Oséenska gården

Länkar:

http://karinwiberg.info/projekt/stensota/

http://bergsocken.se/bergveckan.php

https://kultur-vagnen.se/utgravningar, https://konstikronoberg.se/residens-i-kulturvagnen/

https://anniejohansson.com/

https://andreasengman.se/

https://www.hembygd.se/ljuder

https://nyttfestival.se/

https://www.jennyjohansson.com/

https://www.bergdalakonstgalleri.se/hem.html