PROGRAM 2020


200813 Galleri Söreskog, Berg

Oona Libens

www.nyttfestival.se


200814 Galleri Söreskog, Berg

George Kentros

www.nyttfestival.se


200815 Lessebo Handpappersbruk

Tony Blomdahl/Kerstin Björk

www.nyttfestival.se


200919 Växjö konsthall

Laleh Kazemi Veisari + Barrie James Sutcliffe


Kulturvagnen genomfördes år 2020 med stöd av Musikverket.

Oona Libens. Räkopera.

Husvagnens interiör i begynnelsen.

Något fler fuktskador än vad som

anades vid köpet.

George Kentros. Framförde ett stycke av

Vinyl -terror & -horror.

Byggställning byggdes. För att komma åt att laga taket och källorna till fuktskadorna.

Laleh Kazemi Veisari: Bild, objekt, film

Barrie James Sutcliffe: Ljud

Ny isolering passades in. Den ursprungliga var full med vatten. Husvagnens totalvikt minskade med några kilo..!

Förberedelser.

Barrie James Sutcliffe.

Till slut! Torra, trevliga väggar. Glipor = charm.